Termeni și condiții

Termeni și Condiții

FILMNOW

versiune actualizată la data de 26.03.2024

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea FILMNOW (denumit în continuare „Website-ul” și/sau „FILMNOW”). Utilizarea FILMNOW este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră, pe de o parte, și RCS & RDS S.A. (denumită în continuare „Compania”, „Noi”), pe de altă parte.

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării FILMNOW. Continuarea utilizării Website-ului reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să opriți utilizarea Website-ului, Contractul de Utilizare încetând.

Termenele și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînnoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a FILMNOW. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.

Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta (cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la partajarea, copierea adreselor articolelor, a conținutului știrilor etc.), drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.

Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).

Informații privind Compania:
New Trend Media S.R.L.
Adresa: București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Et. 2, Sector 5
J40/13933/2008; CUI RO24334385
Contact: office@rcs-rds.ro

Utilizarea FILMNOW

1.1 Pentru a beneficia de funcționalitățile FILMNOW, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa www.filmnow.ro. Pentru claritate, utilizarea serviciilor de accesare FILMNOW, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.2 FILMNOW poate fi utilizat în vederea obținerii de informații noi despre filme, actori și noutăți din lumea filmului, atât din țară, cât și din afara țării.

Limitări și Disponibilitate

2.1 Sunteți de acord cu utilizarea FILMNOW doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

2.2 Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Website-ul, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea Companiei de a furniza FILMNOW, aceasta va avea dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.

2.3 Compania nu garantează că FILMNOW sau parte din acesta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Website-ul, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.

2.4 Compania nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că, la anumite intervale de timp, serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor.

2.5 În plus, înțelegeți și declarați că FILMNOW este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Website-ului, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Website a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Website-ului; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

2.6 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Website-ului, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență), indiferent dacă Compania a fost avertizată sau a constatat singură posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

2.7 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.

Conținutul FILMNOW

3.1 Prin noțiunea de conținut înțelegem, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: articole, texte, materiale audio, materiale video, imagini, însemne, mărci și logo-uri, programe de calculator, baze de date, coduri sursă și meta-date sau alte asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor de către Noi. Uneori, poate include și conținut care este deținut sau controlat de către terți și pentru care avem permisiunea de a vi-l pune la dispoziție.

3.2 Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Website-ului și accesarea articolelor și/sau informațiilor, există posibilitatea să întâlnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. Compania nu controlează și nu răspunde pentru conținut, știrile și informațiile găzduite nu reprezintă opinia jurnaliștilor, angajaților și/sau Companiei și sunt prezentate din punct de vedere obiectiv și informativ. Compania va depune toate eforturile rezonabile de a găzdui păreri, evaluări, comentarii și analize cât mai diverse în efortul de a mulțumi cât mai mulți utilizatori în funcție de preferințele acestora.

3.3 Suplimentar, FILMNOW poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitivele pentru a accesa FILMNOW, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.

Partajarea Conținutului

4.1 Anumite articole/texte/materiale oferă posibilitatea utilizatorilor de a le partaja prin intermediul Facebook, Twitter sau prin copierea link-ului (adresei).

4.2 Când utilizați conținutul nostru nu trebuie să:

  • copiați, republicați, editați, alterați, adăugați conținut într-o altă modalitate față de cele permise;
  • monetizați conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate;
  • utilizați conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii FILMNOW;
  • îl partajați pe domenii, pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un comportament anti-social, texte sau imagini jignitoare, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.

Drepturile de autor

5.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică, imaginile, textele, însemnele și mărcile aparțin Companiei, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Website-ului și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

5.2 Utilizarea Website-ului, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

6. Încălcări ale Drepturilor de Autor

6.1 În situația în care considerați că pe FILMNOW există conținut care vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați utilizând formularul de contact.

6.2 Când ne notificați o încălcare a drepturilor de autor, va trebui să: (a) furnizați datele dumneavoastră de contact; (b) evidențiați/furnizați detaliile referitoare la conținutul care vă încalcă drepturile de autor; (c) demonstrați că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv și că publicarea acestuia nu a fost autorizată de către dumneavoastră.

6.3 După primirea notificării vom analiza în ce măsură conținutul încalcă drepturile de autor și dacă acesta trebuie eliminat.

Link-uri Aplicații/Platforme/Website-uri Terțe

7.1 Uneori putem utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoatră le utilizați. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul FILMNOW.

7.2 Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul FILMNOW. Acest lucru nu înseamnă că avem o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie să prezumați asocierea sau afilierea FILMNOW la/cu acele aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de către noi.

7.3 În situația în care accesați/vizualizați FILMNOW prin intermediul unei rețele de socializare (spre exemplu, accesați/vizualizați un articol partajat prin intermediul unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesați/vizualizați conținutul (condiții de utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri).

8. Protecția antiphishing

8.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

8.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@filmnow.ro.

8.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Website-ului, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

  • să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc.);
  • Companiile nu vor colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre utilizatori;

9. Despăgubiri

9.1 Prin acceptarea Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Website prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.

10. Modificări ale Website-ului

10.1 Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Website-ului, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea utilizării Website-ului pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

11. Forța majoră

11.1 Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Companiile nu vor putea fi făcute responsabile, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Website-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Website-ului, erorile de operare etc.

12. Dispoziții finale

12.1 Companiile vor putea transmite notificări referitoare la Website și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în Website.

12.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Website-ului este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.

12.3 Anumite utilizări ale Website-ului pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conformitatea cu Directiva privind serviciile de media audiovizuale (DSMAV) și Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Directiva revizuita a serviciilor mass-media audiovizuale [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale. DSMAV revizuită in anul 2018 prevede standarde la nivelul UE privind conținutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, fie acestea transmisii de televiziune tradiționale sau servicii la cerere, precum și pentru platformele de partajare a materialelor video. Având în vedere evoluția realităților pieței Directiva vizeaza regulile pentru furnizorii de servicii de media audiovizuale, stabilind standarde pentru continutul online si pentru protejarea minorilor. Noile norme ale UE vizează crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers, cu impact asupra modului in care este furnizat continutul si asupra experientei de vizionare si ascultare, consumatorii avand la dispoziție servicii mai numeroase si mai bune, precum si acces direct la servicii de calitate. Totodata, acestea consolidează protecția publicului, acordând o atenție specială siguranței celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi minorii, extind normele privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video și promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În plus, directiva a introdus cerințe suplimentare privind independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei.

DSMAV stabileste condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale, garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei, mențin diversitatea culturală, protejează consumatorii prin instituirea de norme împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

In acest context ne angajam sa respectam toate regulile aplicabile si sa lucram pentru a ne asigura ca serviciile noastre sunt conforme cu aceste Directive europene, in beneficiul cientilor serviciilor audiovizuale pe care le oferim, crearea unui mediu online sigur si transparent pentru utilizatori aflandu-se in centrul atentiei noastre.

Suntem preocupati de asigurarea transparenței în publicitatea online, oferind utilizatorilor un control mai mare asupra modului în care sunt utilizate datele lor personale.

Adoptam masurile necesare pentru a reduce la minimum riscurile sistemice (cum ar fi diseminarea de conținut ilegal, conținut discriminatoriu și conținut negativ legat de violența bazată pe gen).

Asiguram utilizatorii /telespectatorii/ascultatorii nostri ca ne conformam tuturor regulilor si cerintelor impuse de legislatie in ceea ce priveste serviciile digitale pe care le oferim.

La nivelul UE pachetul legislativ privind serviciile digitale cuprinde Regulamentul european privind serviciile digitale („DSA”) si Regulamentul european privind piețele digitale („DMA”).

Regulamentul (UE) 2022/1925 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale, DSA) are ca scop reglementarea platformelor online, cum ar fi cele de distributie de continut, social media etc. pentru a asigura un mediu online mai sigur si mai transparent pentru toti utilizatorii.

Colaboram activ in continuare cu autoritatile nationale si cu alte parti interesate pentru a asigura conformitatea cu regulile aplicabile, precum si pentru a aborda orice probleme sau ingrijorari care ar putea sa apara in cadrul activitatilor noastre.